TURNERINGSREGLER

FOR

KLUBMESTERSKABET I

Stensved Tennisklub

 

 

Alle puljekampe skal være afviklet som oplyst på hjemmesiden.

Finalekampe: Program offentliggøres i henhold til fastlagte program.

Førstnævnte spiller/par, kontakter modspiller for at aftale spilletidspunktet.

Hvis modspiller ikke efter 3. forsøg, kan spille, eller slet ikke reagerer på kontaktforsøget, taber denne kampen med 0 – 2 og 6-0 / 6-0 i partier.

Hvis en kamp vindes over 2 sæt, vindes kampen 2 – 0.

Afvikles kampen over 3 sæt, vindes kampen 2 – 1.

3. sæt afvikles som et normalt spillet sæt.

Dog ikke på finale dagen, hvor 3. sæt afvikles som tiebreak til 10 point.

Hvis en spiller bliver skadet eller af anden årsag scratcher, slettes spillerens kampe.

Hvis en double- eller mix-double spiller scratcher, gælder ovennævnte. Spilleudvalget kan dog sætte en ny spiller ind på den scratchedes plads, uden at de allerede spillede kampe skal spilles om. Dette afgøres suverænt af spilleudvalget.

Hver vunden kamp giver 2 point.

I tilfælde af point lighed, er det vundne minus tabte sæt der afgør vinderen.

I tilfælde af lighed mellem vundne minus tabte sæt er det vundne minus tabte partier der afgør vinderen.

Og i sidste ende er det den indbyrdes kamp som afgør vinderen.

B række single:

Klubmester rykker automatisk op i A-rækken ved næste klubmesterskab, efter en sæson i A-rækken kan spilleren selv vælge at rykke tilbage i B-rækken.

Double/Mix:

Klubmestre i double/mix rykker automatisk op i A-rækken ved næste klubmesterskab, efter en sæson i A-rækken kan spillerne selv vælge at rykke tilbage i B-rækken.

Hvis double/mix bliver delt til kommende klubmesterskab er det den højeste rangerende spiller der tæller, altså A- spilleren trækker sin nye makker med i A-rækken.

Puljerne:

Puljerne inddeles med minimum 3 hold/spillere i hver pulje.

I tilfælde af kun en pulje med 3 hold/spillere: spilles der alle mod alle og endelig en finale mellem 1 og 2 på finaledagen.

I rækker med 2 eller flere puljer spilles der en semifinale mellem 1èr fra den ene pulje og 2èr fra den anden pulje. På finale dagen spilles der finale mellem de 2 vindere og om 3 – 4 pladsen mellem de 2 tabere. Ved mange tilmeldte i en række kan turneringsudvalget vælge at afvikle semifinaler som semipuljer.

Ved flere end 2 puljer spiller kun vinderne af semifinalerne alle mod alle på finaledagen.

I rækker med kun 2 deltagere afvikles der ikke KM. Turneringsudvalget kan vælge i sådanne tilfælde at slå A og B-række sammen.

Finalekampe om titlen som klubmester afvikles på den af turneringsudvalget fastsatte dag. Udeblivelse betyder at kampen er tabt. Såfremt en finaledeltager ikke kan deltage på finaledagen, kan kampen efter nærmere aftale med spilleudvalget spilles inden finaledagen.

Øvrige tvister, som ikke er beskrevet af ovennævnte regler, afgøres suverænt af spilleudvalget.

Yderlige spørgsmål: Turneringsudvalget, Kim Skovgaard, på kim@kimskovgaard.dk