Comment

Referat af bestyrelsesmøde 19-06-2014

Deltagere:
Hans Iversen
Tom Andersen
Jan Nerup
Jakob Lorentzen
Helen Grønager

Økonomi:.

Jan kunne oplyse at beholdningen var p.t. 36.500,00 kr.
Dertil kommer opkrævninger fra træning gebyr, sponsorer
og vindskærme er endnu ikke betalt, ca. 600,00 kr.

Hjemmesiden:

Refarat af bestyrelsesmøder skal lægges ind på siden, John Norman sender de referat han har liggende til Jacob
Ligeledes skal regnskab samt buget ligges på siden
Der skal oprettes en tilmelding til klubfesten, og der skal også skrives under tilmelding til de som ikke selv kan tilmelde sig, at de evt. kan ringe til en i bestyrelsen, og den vej blive tilmeldt
Der blev aftalt plads til 3 sponsorer, Hans tager aktion

Booking systemet:

Vi skal have oprette et link til admin. Hans skriver til CRC og for det oprettet, så vi kan oprette nye medlemmer og koder.

KM
Norman og Bjarne tager fat efter den 20. juni

Vindskærme:

Vi skal have de sidste 4 vindskærme op. Per Reimer tager aktion på den opgave

Finalefesten:

Dato er den 6. sept.

evt.:

Ude arealerne:
 der er meget ukrudt som skal luges væk, Per Reimer tager aktion, evt. ved at lave aftale med de “gamle” om at de tager sig af det, en gang om måneden, mod et tilskud til en lille frokost, alternativt kan Per tale med Sanne om det var noget vi kunne betale os fra hos hende, alternativt, Per skaffer frivillige til opgaven.

Flise gangen:

Fliserne er snart farlige at gå på, især for de lidt ældre :) Per Reimer tager aktion på den opgave ….også
Der blev aftalt at det gerne skulle være inden finalen

Næste møde:

Søndag den 17. august kl. 11.00 Helen ville sørge for brød, vi sørger for en evt. bitter til kaffen

Comment